top of page


Ra Gartneri er et gartneri hvor hovedproduksjonen er potteroser.
Gartneriet disponerer pr i dag 25.000 kvm under glass.

Ra gartneri produserer roser i potter til norske kjeder og grossister. Ra gartneri sine roser er den beste kvaliteten på det norske markedet. Rosene er produsert etter de mest moderne prinsipper. Produksjonen av rosene er i stor grad "håndarbeid", og vi beregner ca 14 uker fra start til det ferdige produkt.

 Nøkkelen til den gode rosekvaliteten, er samspillet mellom gjødsel, lys, varme, CO2 og forming av rosene i rett tid. Ra gartnerei har et godt team bestående av plantevitere, gartnere og dyktige produksjonsarbeidere. 

 

HMS er ivaretatt på den aller beste måten i henhold til lover og regler.

bottom of page