top of page


Vår hovedproduksjon er  potteroser.  Per i dag disponerer gartneriet  25.000 kvm under glass.

Gartneriet produserer roser i følgende potte størrelser:
6-101/2-12-15 og 17cm potter og  i 17 og 23 cm skål.

Samtlige roser er stiklingsformerte.
Våre samarbeidspartnere er Kordana og Roses for ever.

 

Kontakt oss angående våre produkter.

bottom of page